Správa IT a ostatní

Aby vše správně fungovalo.

V rámci služby NIO Administration poskytuje naše společnost zákazníkům správu jejich informačních technologií (IT). Můžeme se starat pouze o určitý segment IT (například servery), nebo poskytovat komplexní správu, kdy přebereme i komunikaci s jinými IT dodavateli zákazníka, například s poskytovatelem internetového připojení. 

V rámci servisní smlouvy se pak nastavuje:

  • Komunikační kanály - jak s námi zákazník bude komunikovat (telefon, mail)
  • IT ve správě: o co se budeme starat
  • Monitorované IT - které IT komponenty budeme monitorovat
  • Reakční doba - za jak dlouho budeme problém řešit dle jeho důležitosti

Výhody

  • Měsíční vyúčtování dle skutečně vykonané práce s doložením servisního protokolu
  • Možnost komplexní správy s převzetím komunikace se všemi ostatními dodavateli IT - zákazník má jedno místo pro hlášení problémů
  • OnLine monitoring kritických komponent IT infrastruktury - často víme dříve než zákazník, že něco není v pořádku.

S pomocí služby NIO internet za Vás budeme řešit starosti s internetovými doménami, DNS záznamy a internetovými certifikáty. 

Internetové domény

Umíme je pro Vás nakoupit a správně Vás přiřadit Vás jako majitele. Umíme také narovnat majetkový vztah u již existujících domén, kde je místo skutečného majitele zapsána například IT firma, reklamní agentura, nebo již dávno neexistující majitel. Pravidelně obnovujeme platnost internetových domén, abyste o ně nepřišli. Umíme i překupovat internetové domény přes aukce a zprostředkovat vyjednávání o odkupu.

DNS záznamy

DNS záznamy ukazují (zjednodušeně), kde jsou pro Vaši internetovou doménu umístěny webové stránky, kde máte mailové služby a podávají spoustu dalších informací. Mohou také říkat, kde jsou další Vámi používané servery, například s Vaším informačním systémem. Ztrátou DNS záznamů tyto informace "zmizí" z internetu a Vaše webové stránky, maily a další servery se stanou nedostupnými. Nepřijdou maily, nikdo se nepodívá na Váš web a Vaši zaměstnanci se nedostanou do informačního systému.

Dokážeme výrazně snížit riziko "zmizení" Vašich DNS záznamů z internetu. Dokážeme DNS záznamy správně nastavit tak, že i pokud se někdo pokusí zasílat maily za Vás, tak většina antispam systémů pozná, že se jedná o podvrh a maily zahodí.

Certifikáty

Internetový certifikát dává druhé straně informaci, že se jedná skutečně o Vaše webové stránky (a ne podvrh) a například, že daný poštovní server kam chodí Vaše pošta je opravdu Váš. Dnes už je prakticky nezbytné mít certifikát na všech webových stránkách.

My se zaměřujeme především na více důvěryhodné certifikáty.