Spolupráce a sdílení

Pro lepší týmovou práci.

Microsoft 365 jsou cloudové služby poskytované společností Microsoft, které podporují snadnou týmovou komunikaci a spolupráci. Umožňují výměnu souborů a dalších informací jak mezi interními týmy jedné organizace, tak napříč více organizacemi.

Microsoft Azure poskytuje komplexní a flexibilní cloudové služby, které umožňují vytvářet, nasazovat, škálovat a spravovat aplikace napříč globální sítí datacenter vlastněných společností Microsoft. Azure poskytuje platformní i infrastrukturní služby a zároveň podporuje mnoho programovacích jazyků, frameworků a nástrojů.

Služba Microsoft Cloud je službou společnosti NIO, která nabízí obě výše uvedené sady služeb. K těmto službám lze dodávat také podporu.

Výhody

  • Měsíční platba zpětně za předchozí měsíc dle skutečně odebraných služeb a to s rozlišením na jeden den.

Infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service - IaaS, nebo-li pronájem výpočetních zdrojů nabízíme pod názve NIO Cloud. V rámci této služby si zákazník může pronajmout například výkon procesoru, kapacitu paměti RAM a nebo diskové úložiště.

Výhody

  • Měsíční platba dle skutečného využití zdrojů

Jako partner společnosti Microsoft můžeme našim zákazníkům ke službám NIO Administration a NIO Cloud pronajímat vybrané licence Microsoftu. Za pronájem se platí měsíčně zpětně dle využitých licencí. Pronajaté licence v sobě mají některé benefity Software Assurance, jako je například právo na nové verze, nebo právo přenosu licence na jiný server (license mobility).

Příklad pronajímaných licencí

  • Windows Server Standard i Datacenter na jádra
  • Windows Remote Desktop Services na uživatele
  • SQL Server jak na jádra, tak na uživatele

Výhody

  • Měsíční platba dle skutečně využitých licencí
  • Možnost měnit každý měsíc licenční model podle výhodnosti pro zákazníka
  • Právo na nové (poslední) verze pronajatého software