Ukončení provozu služby Online Skype pro firmy

1. července 2021

Provoz služby Online Skype pro firmy skončí 31. července 2021. Základním komunikačním klientem pro Microsoft 365 je teď Microsoft Teams.

Po ukončení služby už organizace sice nebudou moci Online Skype pro firmy používat, ale v rámci své stávající licenční smlouvy mohou i nadále používat Microsoft Teams.

Zákazníkům, kteří používají Online Skype pro firmy, doporučujeme naplánovat upgrade na Teams a začít s ním už dnes. Společnost Microsoft se organizacím snaží pomoci, a proto nabízí ucelené materiály k přechodu, které zahrnují osvědčený rámec upgradu, pokyny pro zajištění technické a organizační připravenosti, bezplatná školení vedená instruktorem a pomoc se zprovozněním v programu FastTrack pro oprávněná předplatná.

Pro zákazníky, kteří do termínu ukončení provozu služby Online Skype pro firmy nepřejdou na Teams, může být naplánován upgrade na Teams s asistencí. Pokud pro váš tenant bude naplánován upgrade s asistencí, budete informováni prostřednictvím Centra pro správce Teams a Centra zpráv Microsoftu 365.

Poznámka: Ukončení služby Online Skype pro firmy nebude mít dopad na službu Skype pro spotřebitele ani na Server Skypu pro firmy.