Několik slov o výhodách IT služeb

16. října 2020

Udržet si komplexní přehled o situaci na trhu technologií je velmi obtížné. Nejde jen o to, že změny v trendech se často dějí nárazově a novinky se objevují neustále, ale trh s IT technologiemi je složitý i co do rozrůzněnosti jednotlivých segmentů. Není možné mít pod drobnohledem všechny trendy ve všech specifických a často tak odlišných oblastech od bezpečnosti po, dejme tomu, tisková řešení.

Pokud se firma chce o tyto oblasti starat samostatně, bude ji to stát nemálo úsilí a zdrojů. A to jak časových, tak finančních. Myšlenka profesionálních služeb v IT je postavená na tom, že každý poskytovatel takových služeb spolupracuje s více klienty, kteří často působí v odlišných průmyslových oblastech. A díky takové rozmanité spolupráci si snadněji udržuje přehled o tom, jaké problémy firmy trápí a která řešení jsou optimální. Navíc, na rozdíl od jiných byznysů, mít přehled o IT trendech je pro poskytovatele služeb naprostá nutnost, a tak je jejich motivace být na trhu technologií v obraze mnohem vyšší.

Věnujte se tomu důležitému

Nezávisle na tom, jak rozsáhlá je vaše společnost, platí, že by to neměl být běžný zaměstnanec, kdo informuje IT oddělení firmy o poruše, problému sítě nebo hrozícím kybernetickém incidentu. Jednak běžní zaměstnanci mají spousty jiných povinností, pak nemají v těchto ohledech dostatečnou expertizu, a především, pokud je to zaměstnanec pracující na koncovém zařízení, kdo odhalí problém, je příliš pozdě. Je pak otázkou, proč potíže přetrvaly až do této chvíle, kdy byly patrné i pro necvičené oko.

V případě IT služeb se do takové situace zaměstnanec dostane jen zřídka. Díky analytice sítí a monitoringu mohou experti nejen zabránit mnoha problémům, ale často je i předvídat. Zaměstnanci firmy se pak mohou věnovat své vlastní práci, které rozumějí.

Třebaže mnohdy jsou počáteční výdaje pro začlenění IT služeb do struktury firmy poměrně vysoké, v konečném důsledku ušetříte. Náklady do firemní infrastruktury se každým rokem zvyšují, nehledě na odvětví, ve kterém firma působí. A je tomu tak dobře, měly by se zvyšovat.

Investice do externích IT služeb vám na druhou stranu také dovolí v rozpočtu každoročně ušetřit na jiných položkách, pro které byste si v případě vlastní správy museli vyhradit zdroje. Příkladem jsou investice do udržování vlastního expertního týmu a jeho školení. Stejně tak se investice vrátí v momentě, kdy začne vaše firma růst a současná infrastruktura přestane vyhovovat. Škálovatelnost je jednou z nejvýznamnějších výhod poskytovaných IT služeb.

Nezastavte se ve vývoji

S růstem firmy souvisí i poslední a často opomíjená výhoda. Ať už vaše firma roste, nebo se naopak propadá, poskytované IT služby jsou vám vždycky k dispozici, ať se děje cokoliv. Dejme tomu, že spravujete vlastní IT tým a jeden z vašich expertů se rozhodne organizaci opustit. Každý takový odborník si s sebou odnáší cenné vědomosti o vaší síťové architektuře a najít náhradu není snadné. Jinými slovy, služby poskytovatelů IT vám dovolí zajistit vašemu podnikání dosud nevídanou kontinuitu.