Jak se připravit na NIS2 a Zákon o kybernetické bezpečnosti?

10. června 2024

Schválení nového zákona pravděpodobně ještě chvíli potrvá, pojďme se společně podívat na to, co pro svoji firmu z hlediska bezpečnosti můžete udělat už teď:

1. Zmapujte aktuální stav vašich systémů a služeb a zjistěte, jaký může mít jejich narušení dopad na fungování vaší společnosti. Nezapomeňte na dodavatele, kteří se vám starají o vaše systémy či infrastrukturu.


2. Proveďte analýzu současného stavu bezpečnosti v souladu s legislativními požadavky.


3. Začněte se zvyšováním povědomí o kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci. Interní zaměstnanci jsou jedním z nejdůležitějších článků v zajištění bezpečnosti celé společnosti.


Nejčastější rizika v dodavatelském řetězci a jak se jim vyhnout

Slepě důvěřovat zabezpečení svých partnerů a dodavatelů bude brzy neudržitelné. Nastal čas převzít kontrolu prostřednictvím efektivního řízení rizik dodavatelského řetězce.